Navigace: Rozcestník Reklamace

Sledujte nás

t_logo-a.png

Reklamace

Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. U agregátů je možné záruční dobu po odeslání registračního formuláře na prodloužení záruky (na nasua.eu v sekci služby - prodloužení záruky) prodloužit na 60 měsíců. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě nasua.eu, doporučujeme si stáhnout reklamační formulář (v sekci reklamace), kde zákazník uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Vadné zboží společně společně kopií prodejního dokladu a reklamačním formulářem následně zákazník odešle jako doporučenou zásilku na adresu sídla společnosti Nasua s.r.o. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, případně bude zboží zákazníkovi zasláno zpět. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

Tento text je výtahem z aktuálních obchodních podmínek pro spotřebitele, které reklamační postup upravují.