Plánování a instalace

Projekt instalace doporučujeme svěřit námi pověřeným projektantům a firmám zabývajících se přímou instalací. V případě montáže svépomocí nás informujte, rádi Vám zašleme zásady a způsob montáže.

Plánování

Informace nezbytné pro správné vytvoření projektu centrálního vysávacího systému:

  • Velikost plochy objektuplanovani_sys
  • Počet podlaží
  • Preferovaná místa pro umístění agregátu
  • Způsob finálního dokončení stěn (omítky, sádrokarton, atd.)
  • Zvolená délka sací hadice
  • Zvolený systém kontroly agregátu (dálkový displej, apod.)
  • Typ zásuvek (stěnová, podlahová, štěrbina, atd.)

Trasy a způsob rozvodů centrálního vysavače je dobré naplánovat již ve fázi návrhu stavby, tedy před samotným zahájením montážních prací. Instalační prvky Aertecnica byly navrženy speciálně pro zděné budovy a proto není nutné tyto rozvody před zazdíváním a zaléváním betonem dále chránit. Pro potrubní rozvody doporučujeme využít všechny přirozené prostory jako jsou různá místa pro další instalace, ventilační kanály, prostory mezi stěnami ze sádrokartonu a prostory pod závěsnými stropy. Snížíme tak na minimum potřebu sekání a řezání drážek.

Umístění agregátu

Agregát může být instalován prakticky kdekoli. Obvykle se však doporučuje instalovat jej do prostor, které se nachází v nejnižší části budovy, například v garáži, prádelně, sklepě, a technické místnosti a to v blízkosti vnější stěny, aby bylo možné maximálně zkrátit výfukové potrubí. Umístění výdechu výfukového potrubí nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Díky vyspělému filtračnímu systému se jedná o důkladně vyčištěný vzduch. V případě, že chcete umístit agregát výše než 3m nad nejnižší vysavačovou zásuvku, kontaktujte pro další informace naší technickou podporu.

Umístění zásuvek

DoporučCasetta_webuje se místo poblíž dveří na straně, na kterou se tyto dveře nebudou otvírat. Dále bychom se měli zamyslet nad budoucím rozložením nábytku tak, aby se nestalo, že vysavačovou zásuvku tímto nábytkem zastavíme. Vzdálenost zásuvky od podlahy by měla být z estetických důvodů stejná jako u elektrických zásuvek.

Nejčastější chybou při plánování instalace je redukce množství zásuvek na minimum z důvodu nižší počáteční investice. Následně  jsme donuceni používat méně pohodlné, delší hadice. Počet zásuvek a pár metrů potrubí navíc nebude mít při použití vhodného agregátu žádný vliv na fungování systému.

Výběr příslušenství

Délka flexibilní hadice a tím i její dosah je nejvíce relevantní informace pro plánování rozvodů centrálního vysavače. Náš sortiment zahrnuje sací hadice ve standardní délce 7 nebo 9 metrů. Na zvláštní žádost je možné dodat i jinou délku hadice (maximálně 21m). Při volbě sací hadice by měl být kladen důraz na komfort užívání, který se s každým metrem hadice navíc zhoršuje. Optimální délka  je 7m. Snažte se využít Váš centrální vysavač maximálně. Doporučujeme mít na paměti i úklid koupelny, garáže, sklepa, podkroví, schodiště, balkonu, terasy, automobilu apod. Existuje mnoho doplňků, které umožní pohodlné čištění jakékoli části objektu.

Instalace potrubních rozvodů

sada_TR022Nepoužívejte v žádném případě instalační materiál šedé barvy, který je určen pro vypouštění odpadních vod. Použitím tohoto materiálu dochází k častému ucpávání a dříve nebo později ke kompletní destrukci celého systému. Instalační materiál Aertecnica má certifikační označení PIIP/C a je pro snadnější identifikaci v modré barvě. Je vyroben z tvrdého antistatického a nehořlavého PVC, s tloušťkou stěny 2,1 mm. Modrý instalační materiál Aertecnica je určen výhradně pro evropský typ staveb. Staveb, které jsou zděné a kde jsou instalační prvky běžně zalévány těžkým betonem. Bílý instalační materiál vyskytující se na našem trhu, má tenčí sílu stěny a je spíše určen pro lehké dřevostavby kanadsko-amerického typu.

Trubky a tvarovky jsou konstruovány tak, aby byl zajištěn maximální výkon a funkčnost celého systému. Spojení potrubí a jeho doplňků musí být vždy  s použitím speciálního lepidla. Lepidlo se nanáší na samčí konec spojovaného dílu,v opačném případě může ve spoji zůstat otřep, který zachytává prach a zvýší pravděpodobnost ucpání celého potrubního rozvodu.

Řez potrubí musí být proveden pomocí speciálního zařízení pro řezání trubek. Řez musí být pravidelný a kolmo na délku potrubí. Po uříznutí je zapotřebí odstranit vzniklé otřepy.

Místo budoucího umístění zásuvek je nezbytné chránit příslušnými krytkami před ucpáním maltou během omítání.

Kabelové rozvody

cmt800-dynamicPropojení zásuvek s agregátem se provádí pomocí ovládacího 12V kabelu. V místě agregátu se kabel vyvede do instalačních krabic PE309 nebo PE310. V souladu s bezpečnostními předpisy bychom v případě zděných budov měli použít chránič (husí krk) a kabel by měl obsahovat 2 izolované vodiče.Zásuvky se propojují paralelně s instalací rozvodných krabic na každém patře. Zvolíme-li doplňkový dálkový ovládací panel DYNAMIC nebo REMOTE , použijeme v místě instalace panelu instalační krabici PE309 nebo PE310. Instalace by měla být prováděna v souladu s bezpečnostními normami.V tomto případě použijeme kabel se 4 izolovanými vodiči a chránič(husí krk).